Test

De stichting >> Steun de stichtingDe Stichting Jeugdvakwedstrijden heeft net als andere organisaties geld nodig om haar werk te kunnen doen.
De stichting kan zich verheugen op het feit dat haar werk en inzet door de gehele bakkerijbranche positief wordt beoordeeld en dat die sector het werk ook steunt. Ze ontvangt dan ook van enkele bakkerijorganisaties financiële steun.

Niet alles is in geld uit te drukken.
Ook wordt er op andere manieren een bijdrage door derde aan wedstrijden geleverd. We denken hierbij aan de totale afhandeling en verwerking van de administratie bij de Regio kampioenschappen door medewerkers van AB mauri.
Dit is een vorm van sponsoring waar we grote waarde aan hechten.

Zoals ook de steun en medewerking welke wij ieder jaar weer mogen ondervinden van docenten en directie's van alle deelnemende scholen. Gezamenlijk lukt het steeds weer de organisatie en uitvoering vlot te laten verlopen en tot een succes te maken.

Ook moeten we in dit verband de directie, de docenten en de collega's van het onderwijs ondersteunend personeel van de Vakschool Wageningen noemen. Elk jaar vinden wij, de deelnemers, docenten en supporters, daar tijdens de finales een gastvrij onderkomen.

Wij zijn al die personen en organisaties die ons steunen bijzonder dankbaar.