Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Test

Wedstrijddag >> Reglement


Om de wedstrijden goed te laten verlopen en iedereen gelijke kansen te geven is er een reglement opgesteld.

Voor de schoolwedstrijd

•  Elke deelnemende school organiseert op de eigen school wedstrijden om de kampioenen te selecteren.

•  De stichting adviseert u de schoolwedstrijden te houden voor eind maart 2018.

•  Ieder product dient beoordeeld te worden volgens het systeem zoals dat door de stichting wordt aangereikt. Door deze wijze van beoordelen wordt voor elke deelnemer, op elke school, dezelfde puntentelling gehanteerd. Dit komt de objectiviteit ten goede.


Voor de finale wedstrijd

•  Elke VMBO school kan met één leerling in de klasse banketbakken, één in de klasse broodbakken en één leerling in de klasse brood- en banketbakken deelnemen.

• Tijdig inschrijven is noodzakelijk. Er wordt uitgegaan van het principe "Wie het eerst komt, wie het eerst maalt".

•  De stichting zorgt dat alle basisingrediënten voor de te maken producten aanwezig zijn.

•  Tijdens de finale mogen er door de deelnemer alleen grondstoffen worden meegebracht. Deze worden door de wedstrijdsecretaris gecontroleerd.

•  Het meebrengen van eigen gereedschappen e.d. wordt niet op prijs gesteld. Dit om verlies of diefstal te voorkomen.

•  De producten en alle productonderdelen moeten op de wedstrijddag gemaakt worden.

•  Alle wedstrijdproducten moeten worden ingeleverd.

•  De deelnemer dient op de wedstrijd te verschijnen in buis of T-shirt, bakkersbroek en sloof.

•  Reiskosten van en naar de wedstrijdlocatie van deelnemers, docenten en ouders zijn voor eigen rekening.


Overige info

•  De stichting Jeugdvakwedstrijden voor de bakkerij is per wedstrijddag W.A.-verzekerd en dekt alleen zaken die met de wedstrijd te maken hebben.

•  De stichting Jeugvakwedstrijden voor de bakkerij is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal van persoonlijke bezittingen.

•  Het hebben en gebruiken van mobiele telefoon, tablet of andere mobiele apparaten is tijdens de wedstrijd niet toegestaan.

•  Elke deelnemer ontvangt een oorkonde en een medaille.

•  Iedere deelnemer wordt geacht het reglement te kennen, zich aan de voorschriften van de Stichting en de wedstrijdcommissaris te houden en de beslissing van de jury te respecteren.

•  In die gevallen waarin het reglement niet voorzien beslissen de wedstrijdcommissaris en de voorzitter van de stichting na overleg met alle betrokkenen.